Papa Benedict al XVI-lea către tineri: „Reţeta bucuriei” cu şapte ingrediente

Mesajul Papei Benedict al XVI-lea pentru cea de-a XXVII-a Zi Mondială a Tineretului, care se celebrează în Duminica Floriilor, în ziua de 1 aprilie 2012, are tema „Bucuraţi-vă mereu în Domnul” (Scrisoarea către Filipeni 4,4). Sfântul Părinte oferă, prin acest Mesaj, o adevărată „reţetă a bucuriei”, o aprofundare sistematică şi la obiect a acestei valori, care este, de fapt, un mare dar al lui Dumnezeu. Această „reţetă” are şapte „ingrediente”, şapte părţi de-a lungul cărora Papa oferă tinerilor motive consistente pentru a găsi, pentru a trăi bucuria şi pentru a fi mesagerii acesteia. Iată „ingredientele”:

  1. Inima noastră este făcută pentru bucurie;
  2. Dumnezeu este izvorul adevăratei bucurii;
  3. A păstra în inimă bucuria creştină;
  4. Bucuria iubirii;
  5. Bucuria convertirii;
  6. Bucuria în încercări;
  7. Martori ai bucuriei.

După ce evocă momentele extraordinare ale Zilei Mondiale a Tineretului de la Madrid, Papa aminteşte că „Biserica are vocaţia de a duce lumii bucuria, o bucurie autentică şi durabilă”. De fapt, „aspiraţia la bucurie este imprimată în interiorul fiinţei umane”, iar Domnul ne oferă zilnic mici bucurii, iar de-a lungul vieţii chiar bucurii de o valoare deosebită. Sfântul Părinte este conştient că între atâtea dificultăţi tinerii sunt măcinaţi de dubiul dacă pot găsi adevărata bucurie!

Dar, unde este izvorul adevăratei bucurii? Este evident că „bucuriile autentice, cele mici din cotidian sau cele mari din viaţă, îşi au toate originea în Dumnezeu, chiar dacă nu apare la prima vedere, pentru că Dumnezeu este comuniune de iubire veşnică, este bucurie infinită” spune Papa Benedict. Pentru că iubirea lui Dumnezeu pentru noi se manifestă în Isus Cristos, în El se află bucuria pe care o căutăm. Multe evenimente din viaţa lui sunt marcate de bucurie şi chiar înainte de pătimire El îndeamnă la bucurie.

Acest dar al bucuriei profunde trebuie să fie căutat şi păstrat ca o comoară preţioasă. „Un creştin nu poate să fie niciodată trist pentru că l-a întâlnit pe Cristos, care şi-a dat viaţa pentru el” spune Papa. Bucuria se naşte din întâlnirea cu Domnul şi se păstrează recunoscând în fiecare zi prezenţa sa în viaţa proprie, ascultând Cuvântul său şi participând la sfânta Liturghie.

Între bucurie şi iubire este o strânsă legătură: „Iubirea produce bucurie şi bucuria este o formă de iubire”. Iubirea aduce bucurie dacă este statornică şi fidelă. „Fidelitatea şi perseverenţa în bine conduc la bucurie, chiar dacă nu întotdeauna aceasta este imediată.” Iubirea trebuie să fie şi generoasă. În acest sens o bucurie specială este aceea care se simte răspunzând chemării lui Dumnezeu la viaţa călugărească, monastică, misionară, de preoţie sau de căsătorie. Apoi comuniunea fraternă este un alt element care duce la bucuria iubirii.

Pentru a ajunge la bucuria autentică este nevoie de convertire, fugind de toate tentaţiile care îndepărtează de trăirea ei. Poruncile lui Dumnezeu sune acelea care ne duc pe drumul vieţii şi al fericirii. Când nu reuşim să păşim pe calea acestor porunci Dumnezeu ne oferă mereu posibilitatea de a ne întoarce la El prin Sacramentul Pocăinţei, „Sacramentul bucuriei regăsite.”

Poate cel mai dificil este de înţeles cum poate fi trăită bucuria chiar şi în încercări. Papa nu încearcă să explice acest lucru, ci oferă exemplul a doi tineri ridicaţi la cinstea altarelor, care „au găsit chiar în Cristos lumina capabilă să dea forţă şi speranţă, chiar şi în mijlocul celor mai dificile situaţii”. Fericitul Pier Giorgio Frassati şi fericita Chiara Badano prin vieţile lor „arată cum creştinul autentic nu este niciodată disperat şi trist, chiar şi în faţa celor mai dure încercări, şi arată că bucuria creştină nu este o fugă de realitate, ci o forţă supranaturală pentru a înfrunta şi a trăi dificultăţile zilnice.”

Sfântul Părinte încheie Mesajul său cu un îndemn semnificativ: „… vă îndemn să fiţi misionari ai bucuriei. Nu putem fi fericiţi dacă ceilalţi nu sunt fericiţi: deci bucuria trebuie să fie împărtăşită. Mergeţi şi povestiţi celorlalţi tineri bucuria voastră că aţi găsit acea comoară preţioasă care este însuşi Isus.”

Iată câteva aspecte ale Mesajului Sfântului Părinte pentru Ziua Mondială a Tineretului. Sunt cuvinte prin care el doreşte să îi convingă pe tineri că trăirea credinţei nu răpeşte bucuria vieţii, ci dimpotrivă. A fi creştin nu înseamnă a fi oprimat sau îngrădit în trăirea libertăţii, ci a descoperi o bucurie care dăinuie veşnic!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *