Sfânta Liturghie pentru a XXVIII-a Zi Mondială a Tineretului

Iubiţi fraţi şi surori,

Dragi tineri!

„Mergeţi şi faceţi ucenici din toate popoarele”. Cu aceste cuvinte Isus se adresează fiecăruia dintre voi spunând: „A fost frumos să particip la Ziua Mondială a Tineretului, să trăiesc credinţa împreună cu tineri care provin din cele patru colţuri ale pământului, dar acum tu trebuie să mergi şi să transmiţi această experienţă altora”. Isus te cheamă ca să fii discipol în misiune! Astăzi, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu pe care l-am ascultat, ce ne spune Domnul? Ce ne spune Domnul? Trei cuvinte:mergeţi, fără frică, pentru a sluji.

1. Mergeţi. În aceste zile, aici la Rio, aţi putut trăi experienţa frumoasă de a-l întâlni pe Isus şi de a-l întâlni împreună, aţi simţit bucuria credinţei. Însă experienţa de la această întâlnire nu poate să rămână închisă în viaţa voastră sau în micul grup din parohie, din mişcare, din comunitatea voastră. Ar fi ca şi cum s-ar lua oxigenul de la o flacără care arde. Credinţa este o flacără care devine tot mai vie cu cât se împărtăşeşte, se transmite mai mult, pentru ca toţi să-l poată cunoaşte, iubi şi mărturisi pe Isus Cristos care este Stăpânul vieţii şi al istoriei (cf. Rom 10,9).

Însă, atenţie! Isus nu a spus: dacă vreţi, dacă aveţi timp, mergeţi, ci a spus: „Mergeţi şi faceţi ucenici din toate popoarele”. A împărtăşi experienţa credinţei, a mărturisi credinţa, a vesti Evanghelia este un mandat pe care Domnul îl încredinţează întregii Biserici, şi ţie; este o poruncă însă care nu se naşte din voinţa de dominare, din voinţa de putere, ci din forţa iubirii, din faptul că Isus cel dintâi a venit în mijlocul nostru şi nu ne-a dat ceva din El, ci ni s-a dăruit în întregime pe El însuşi, El şi-a dat viaţa pentru a ne mântui şi a ne arăta iubirea şi milostivirea lui Dumnezeu. Isus nu ne tratează ca pe nişte sclavi, ci ca pe nişte persoane libere, ca pe nişte prieteni, ca pe nişte fraţi; şi numai că ne trimite, ci ne însoţeşte, mereu este alături de noi în această misiune de iubire.

Unde ne trimite Isus? Nu există graniţe, nu există limite: ne trimite la toţi. Evanghelia este pentru toţi şi nu pentru unii. Nu este numai pentru cei care ni se par mai apropiaţi, mai receptivi, mai primitori. Este pentru toţi. Nu vă fie frică să mergeţi şi să-l duceţi pe Cristos în orice loc, până la periferiile existenţiale, chiar şi la cel care pare mai departe, mai indiferent. Domnul îi caută pe toţi, vrea ca toţi să simtă căldura milostivirii sale şi a iubirii sale.

Îndeosebi aş vrea ca acest mandat al lui Cristos: „Mergeţi”, să răsune în voi, tineri din Biserica din America Latină, angajaţi în misiunea continentală promovată de episcopi. Brazilia, America Latină, lumea are nevoie de Cristos! Sfântul Paul spune: „Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia!” (1Cor 9,16). Acest continent a primit vestea Evangheliei, care a marcat drumul său şi a adus mult rod. Acum această vestire este încredinţată şi vouă, pentru ca să răsune cu forţă reînnoită. Biserica are nevoie de voi, de entuziasmul, de creativitatea şi de bucuria ce vă caracterizează. Un mare apostol al Braziliei, fericitul José de Anchieta, a plecat în misiune când avea numai nouăsprezece ani. Ştiţi care este instrumentul cel mai bun pentru a-i evangheliza pe tineri? Un alt tânăr. Acest este drumul care trebuie parcurs din partea voastră a tuturor!

2. Fără frică. Cineva ar putea să gândească: „Nu am nicio pregătire specială, cum pot să merg şi să vestesc Evanghelia?”. Dragă prietene, frica ta nu este foarte diferită de cea a lui Ieremia, tocmai am ascultat în lectură, când a fost chemat de Dumnezeu ca să fie profet: „Vai, Doamne Dumnezeule! Iată, eu nu ştiu să vorbesc, pentru că sunt tânăr”. Dumnezeu vă spune şi vouă ceea ce i-a spus lui Ieremia: „Nu-ţi fie frică […], pentru că eu sunt cu tine ca să te ocrotesc” (Ier 1,7.8). El este cu noi!

„Nu-ţi fie frică!”. Atunci când mergem să-l vestim pe Cristos, El însuşi e cel care ne precede şi ne conduce. Trimiţându-i pe discipolii săi în misiune, a promis: „Eu sunt cu voi în toate zilele” (Mt28,20). Şi acest lucru este adevărat şi pentru noi! Isus nu lasă singur niciodată pe nimeni! Ne însoţeşte mereu.

Apoi Isus nu a spus: „Mergi”, ci „Mergeţi”: suntem trimişi împreună. Dragi tineri, să simţiţi compania întregii Biserici şi comuniunea sfinţilor în această misiune. Când înfruntăm împreună provocările, atunci suntem puternici, descoperim resurse pe care nu ştiam că le avem. Isus nu i-a chemat pe apostoli pentru ca să trăiască izolaţi, i-a chemat pentru a forma un grup, o comunitate. Aş vrea să mă adresez şi vouă, dragi preoţi care concelebraţi cu mine această Euharistie: aţi venit ca să-i însoţiţi pe tinerii voştri şi acest lucru este frumos, a împărtăşi această experienţă de credinţă! Cu siguranţă v-a întinerit pe toţi. Tânărul contagiază tinereţe. Dar este numai o etapă a drumului. Vă rog, continuaţi să-i însoţiţi cu generozitate şi bucurie, ajutaţi-i să se angajeze activ în Biserică; să nu se simtă niciodată singuri! Şi aici doresc să mulţumesc din inimă grupurilor de pastoraţie a tineretului, mişcărilor şi noilor comunităţi care îi însoţesc pe tineri în experienţa lor de a fi Biserică, aşa de creativi şi aşa de îndrăzneţi. Mergeţi înainte şi nu vă fie frică!

3. Ultimul cuvânt: pentru a sluji. La începutul Psalmului pe care l-am proclamat sunt aceste cuvinte: „Cântaţi Domnului un cântec nou” (Ps 95,1). Care este acest cântec nou? Nu sunt cuvinte, nu este o melodie, ci este cântecul vieţii voastre, înseamnă a lăsa ca viaţa noastră să se identifice cu aceea a lui Isus, înseamnă a avea sentimentele sale, gândurile sale, acţiunile sale. Şi viaţa lui Isus este o viaţă pentru alţii. Este o viaţă de slujire.

Sfântul Paul, în lectura pe care am ascultat-o puţin mai înainte, spunea: „M-am făcut sclavul tuturor ca să-i câştig pe cât mai mulţi” (1Cor 9,19). Pentru a-l vesti pe Isus, Paul s-a făcut „sclavul tuturor”. A evangheliza înseamnă a mărturisi personal iubirea lui Dumnezeu, înseamnă a depăşi egoismele noastre, înseamnă a sluji aplecându-ne să spălăm picioarele fraţilor noştri aşa cum a făcut Isus.

Trei cuvinte: Mergeţi, fără frică, pentru a sluji. Mergeţi, fără frică, pentru a sluji. Urmând aceste trei cuvinte veţi experimenta că acela care evanghelizează este evanghelizat, acela care transmite bucuria credinţei primeşte mai multă bucurie. Dragi tineri, întorcându-vă la casele voastre, nu vă fie frică să fiţi generoşi cu Cristos, să mărturisiţi Evanghelia sa. În prima lectură, când Dumnezeu îl trimite pe profetul Ieremia, îi dăruieşte puterea „să smulgă şi să dărâme, să distrugă şi să doboare, să construiască şi să planteze” (Ier 1,10). Şi pentru voi este aşa. A duce Evanghelia înseamnă a duce forţa lui Dumnezeu pentru a smulge şi a dărâma răul şi violenţa; pentru a distruge şi a doborî barierele egoismului, intoleranţei şi urii; pentru a construi o lume nouă. Dragi tineri: Isus Cristos se bazează pe voi! Biserica se bazează pe voi! Papa se bazează pe voi! Maria, Mama lui Isus şi Mama noastră, să vă însoţească mereu cu duioşia sa: „Mergeţi şi faceţi ucenici din toate popoarele”. Amin.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Sursa: www.ercis.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *