Papa Benedict al XVI-lea: un papă al tinerilor, un papă pentru tineri, un papă tânăr!

papa-multumim

Trăim ultimele ore de pontificat ale Papei Benedict la XVI-lea! Decizia sa de a încheia misiunea de păstor suprem al Bisericii a surprins lumea întreagă şi a reînnoit simpatia, aprecierea şi afecţiunea celor care au văzut mereu în el un trimis al lui Dumnezeu, un păstor cu o inimă mare şi un conducător caracterizat de umilinţă şi delicateţe.

La o simplă privire de ansamblu asupra pontificatului Papei Benedict la XVI-lea se observă atenţia sa faţă de problemele Bisericii, mai vechi sau mai noi, capacitatea imensă de dialog cu lumea contemporană, puterea cuvântului său, atât de clar şi de ziditor. O analiză mai amănunţită a slujirii sale ca succesor al lui Petru ar revela mult mai multe aspecte. Nu a lipsit atenţia sa faţă de toate categoriile de vârstă. Copiii, tinerii, adulţii au avut loc în inima papei, mai ales cei apăsaţi de diferite suferinţe.

În primele zile ale pontificatului său se generalizase convingerea că nu ar fi reuşit să comunice cu tinerele generaţii, făcându-se apel, în mod eronat, la „rigiditatea” sa, la personalitatea sa „rece” şi chiar la vârsta sa înaintată. Toate aceste presupuneri s-au dovedit a fi neîntemeiate, dovadă fiind numeroasele întâlniri cu tinerii şi copii, la care aceştia au participat mereu în număr mare, fie că erau Zilele Mondiale ale Tineretului, vizitele pastorale în diferite ţări sau audienţele generale. Care a fost raportul pe care Papa Benedict al XVI-lea l-a stabilit cu tinerii de-a lungul pontificatului său?

Un papă care l-a indicat mereu pe Cristos

benedictXVI-Anglia-15După ce a fost ales papă, în primele întâlniri publice, mulţimile care îl ascultau pe Benedict al XVI-lea au înţeles că acesta nu aprecia neapărat ovaţiile, aplauzele, strigările. Din nou totul a fost pus pe seama caracterului său german. Toţi înclinau să creadă că s-a încheiat epoca entuziastelor întâlniri care îl aveau ca protagonist pe Papa Ioan Paul al II-lea. Era rândul acum al unui papă sobru şi reţinut. Cum urmau să fie oare Zilele Mondiale ale Tineretului?! Nu avea să fie aşa! După ceva timp lumea avea să înţeleagă faptul că Papa Benedict al XVI-lea dorea cu ardoare să nu atragă atenţia asupra sa ci să îl arate lumii pe Cristos. A spus lucrul acesta chiar la predica de la începutul pontificatului său:  „Cine îl lasă pe Cristos să intre în propria-i viaţă nu pierde nimic, nimic – absolut nimic din ceea ce face viaţa liberă, frumoasă şi măreaţă. Nu! numai în această prietenie se deschid larg porţile vieţii. Numai în această prietenie se deschid cu adevărat marile potenţialităţi ale condiţiei umane. Numai în această prietenie experimentăm ceea ce este frumos şi ceea ce eliberează”. Mai ales tinerii au înţeles repede acest lucru şi tocmai de aceea au început să îl iubească din toată inima. Iar prima Zi Mondială a Tineretului, care a avut loc în Germania, la Köln, a fost o adevărată sărbătoare a credinţei, dar şi o sărbătoare pentru papa Benedict. Cu această ocazie nu a ezitat să le propună tinerilor să îl urmeze fără frică pe Cristos: „Iubiţi tineri, fericirea pe care o căutaţi, fericirea pe care aveţi dreptul să o gustaţi are un nume, are un chip: cel al lui Isus din Nazaret, ascuns în Euharistie. Doar El dă plinătate de viaţă umanităţii! Cu Maria, spuneţi «da»-ul vostru Dumnezeului care doreşte să vi se dăruiască”. În discursul de la ultima sa audienţă generală ca Suveran pontif, din ziua de 27 februarie 2013, a evidenţiat, din nou, primatul lui Cristos: „…am ştiut mereu că barca Bisericii nu este a mea, nu este a noastră, ci a sa [a Domnului]”.

Indicându-l mereu pe Cristos papa i-a îndemnat pe tineri că meargă pe calea sfinţeniei: „Când vă invit să deveniţi sfinţi, vă cer să nu vă mulţumiţi cu alegeri secundare. Vă cer să nu urmăriţi un obiectiv limitat, ignorându-le pe toate celelalte. A avea bani face posibil să fim generoşi şi să facem bine în lume, însă numai asta nu este suficient pentru a ne face fericiţi… Fericirea este ceva ce dorim cu toţii, dar una din marile tragedii din această lume este că aşa de mulţi nu reuşesc niciodată s-o găsească, pentru că o caută în locuri greşite. Soluţia este foarte simplă: adevărata fericire trebuie căutată în Dumnezeu”. (Discurs adresat elevilor din şcolile catolice britanice, 2010).

Un bun cunoscător al lumii tinerilor

Într-unul dintre ultimele discursuri care au avut ca temă tinerii Papa Benedict al XVI-lea a afirmat complexitatea lumii tinerilor şi necesitatea ca Biserica să se angajeze cu mai multă energie în favoarea lor: „…o realitate [a tinerilor], aşa cum s-a spus, complexă şi articulată, care nu mai poate să fie cuprinsă în cadrul unui univers cultural omogen, ci într-un orizont care se poate defini «multivers», adică determinat de o pluralitate de viziuni, de perspective, de strategii”.(Discurs adresat participanţilor la plenara Consiliului Pontifical pentru Cultură, 2013).

Sfântul Părinte a dovedit de atâtea ori că înţelege frământările tinerilor: „Astăzi nu puţini tineri se îndoiesc profund că viaţa este un bine şi nu văd claritate în drumul lor. Mai în general, în faţa dificultăţilor din lumea contemporană mulţi se întreabă: eu ce pot să fac? Lumina credinţei luminează acest întuneric, ne face să înţelegem că orice existenţă are o valoare inestimabilă, pentru că este rod al iubirii lui Dumnezeu” (Mesajul pentru Ziua Mondială a Tineretului 2013).

papa-ZMT-MadridVestindu-l pe Cristos care luminează orice existenţă papa nu a evitat să vorbească depsre problemele tinerilor dovedind că ştie care sunt dificultăţile şi temerile lor: „Cel care trăieşte astăzi condiţia de tânăr trebuie să înfrunte multe probleme care provin din şomaj, din lipsa de referinţe ideale sigure şi de perspective concrete pentru viitor. Uneori se poate avea impresia că suntem neputincioşi în faţa crizelor şi derivelor actuale. În pofida dificultăţilor, nu vă lăsaţi descurajaţi şi nu renunţaţi la visele voastre! Cultivaţi în schimb în inimă dorinţe mari de fraternitate, de dreptate şi de pace. Viitorul este în mâinile celui care ştie să caute şi să găsească motivaţii puternice de viaţă şi de speranţă”. (Mesajul pentru Ziua Mondială a Tineretului 2010).

Nu a lipsit niciodată susţinerea şi încurajarea sa: „Dragi tineri, voi sunteţi un dar preţios pentru societate. Nu vă lăsaţi cuprinşi de descurajare în faţa dificultăţilor şi nu vă abandonaţi soluţiilor false, care adesea se prezintă drept calea cea mai uşoară pentru a depăşi problemele. Nu vă fie frică să vă angajaţi, să înfruntaţi truda şi sacrificiul, să alegeţi căile care cer fidelitate şi statornicie, umilinţă şi dedicare”. (Mesajul pentru Ziua Mondială a Păcii 2012).

Un mare comunicator

La început părea dificil ca Papa Benedict al XVI-lea să reuşească să se apropie de tineri. În concepţia multora marele teolog, pentru cei mai maliţioşi sau chiar rău intenţionaţi „marele inchizitor”, nu ar fi găsit cuvinte prieteneşti prin care să le arate tinerilor dragostea Bisericii faţă de ei. Şi în privinţa aceasta Benedict al XVI-lea a fost un papă al surprizelor. Încă de la primele întâlniri cu tinerii s-a remarcat prin forţa şi claritatea cuvântului său, prin capacitatea de a transmite într-un mod atât de clar adevărurile credinţei şi importanţa valorilor umane. Mai ales Zilele Mondiale ale Tineretului (Köln, Sydney, Madrid) au fost ocazii pe care papa le-a folosit atât de bine, prin mesaje, discursuri sau predici, pentru a arăta dragostea sa şi a Bisericii pentru tineri. Totodată, nu a ezitat să le transmită tinerilor că Biserica are încredere în ei: „Dragi tineri, Biserica se bazează pe voi! Are nevoie de credinţa voastră vie, de caritatea voastră creativă şi de dinamismul speranţei voastre. Prezenţa voastră reînnoieşte Biserica, o întinereşte şi-i dăruieşte nou elan” (Mesajul pentru Ziua Mondială a Tineretului 2011).

Un gest deosebit prin care papa a arătat că este în sintonie cu tinerii a fost la veghea de pe Cuatro Vientos, în timpul Zilei Mondiale a Tineretului de la Madrid. Furtuna care s-a iscat nu i-a speriat pe tineri care au început să cânte şi să strige: Esta es la juventud del papa! La îndemnul colaboratorilor săi de a se retrage, deoarece rafalele de ploaie şi de vânt îl loveau din plin, papa a refuzat spunând că preferă să rămână cu tinerii.

benedictXVI-36-SydneyConştient de rolul care îl au reţelele sociale în viaţa tinerilor le-a cerut acestora să le folosească cu discernământ şi să nu ezite să evanghelizeze prin intermediul lor: „Vouă, tinerilor, care aproape în mod spontan vă găsiţi în sintonie cu noile mijloace de comunicare, vă revine în particular responsabilitatea evanghelizării acestui «continent digital»”. (Mesajul pentru Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale 2009). Acest îndemn şi relativele riscuri le-a reluat şi în Mesajul pentru Ziua Mondială a Tineretului 2013: „Aşadar, să ştiţi să folosiţi cu înţelepciune acest mijloc, luând în considerare şi capcanele pe care el le conţine, îndeosebi riscul dependenţei, de a confunda lumea reală cu lumea virtuală, de a înlocui întâlnirea şi dialogul direct cu persoanele cu contactele în reţea”.

În privinţa comunicării în „lumea digitală” papa a dat şi exemplu de bună practică deschizând un cont pe Twitter, în mai multe limbi, prin intermediul căruia a transmis mai multe mesaje.

Dragostea pe care Papa Benedict al XVI-lea a avut-o pentru tineri, precum şi îndemnurile, încurajările şi îndrumările sale au făcut să fie un papă al tinerilor, un papă pentru tineri, un papă tânăr, prin forţa şi prospeţimea credinţei sale! Suntem convinşi că tinerii nu vor lipsi din rugăciunile sale.

 Pentru toate acestea şi pentru întreaga sa misiune:

MULŢUMIM, SFINTE PĂRINTE!

Pr. Felix Roca

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *