Întâlnirea responsabililor cu pastoraţia tineretului din diecezele şi eparhiile din România

Responsabilii diecezani şi eparhiali cu pastoraţia tineretului s-au întâlnit la Cluj-Napoca în ziua de 10 noiembrie 2012 pentru a analiza trei aspecte ale pastoraţiei tineretului la nivel naţional: evaluarea Întâlnirii Naţionale a Tineretului Catolic (INTC) de la Iaşi, perspective ale INTC şi pregătirea pentru Ziua Mondială a Tineretului (ZMT) de la Rio de Janeiro. Întâlnirea s-a desfăşurat cu sprijinul Departamentului pentru Tineret al Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla şi Asociaţia Tineretului Român Unit, ASTRU Cluj.

Lucrările reuniunii au fost conduse de PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea şi responsabil cu pastoraţia tineretului în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din România. În deschiderea lucrărilor PS Virgil Bercea a transmis aprecierea episcopilor pentru munca ce se desfăşoară spre binele tinerilor şi a evidenţiat viziunea Sinodului episcopilor, recent încheiat la Roma, care nu îi consideră pe tineri doar ca destinatari ai operei de evanghelizare, ci ca protagonişti, colaboratori şi co-responsabili. „Noua evanghelizare are în lumea tinerilor un ogor angajant dar şi deosebit de promiţător, aşa cum arată numeroasele experienţe, de la cele mai populate, cum sunt Zilele Mondiale ale Tineretului, la cele mai ascunse, dar nu mai puţin puternice, cum ar fi diferitele experienţe de spiritualitate, de slujire şi de misionaritate. Tinerilor trebuie să li se recunoască un rol activ în opera de evanghelizare mai ales faţă de lumea lor.” (Mesajul adresat Poporului lui Dumnezeu de participanţii la a XIII-a Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor, pe tema “noii evanghelizări”, nr. 9).

În evaluarea INTC Iaşi 2012 s-au luat în considerare aspectele pozitive şi elementele care au nevoie de îmbunătăţire. Din discuţii a reieşit că INTC Iaşi 2012 a fost o reuşită datorită calităţii organizării, implicării exemplare a voluntarilor şi a participării majorităţii tinerilor la programele propuse. Prezenţa tinerilor a fost o mărturie de credinţă pentru oraşul Iaşi, considerând faptul că întregul eveniment s-a desfăşurat în spaţii publice.

În pregătirea viitoarelor ediţii ale INTC va trebui să se ţină cont de schimbările care intervin cu rapiditate în lumea tinerilor. Cei prezenţi au fost de acord că formatul acestor întâlniri are nevoie de o analiză amănunţită şi de o eventuală schimbare pentru ca INTC să fie în mai mare  măsură în slujba creşterii în credinţă a tinerilor şi să îi conducă la Cristos. Locul şi perioada următoarei ediţii INTC urmează să fie stabilite ulterior.

Al treilea punct pe ordinea de zi a vizat pregătirea participării tinerilor din România la ZMT Rio de Janeiro, care se va desfăşura în perioada 23-28 iulie 2013. Tema ZMT Rio 2013 este: „Mergeţi şi faceţi ucenici toate popoarele!” (Mt 28,19). Au fost transmise informaţiile primite de la Consiliul Pontifical pentru Laici – Secţiunea tineri şi de la Comitetul de Organizare Local de la Rio. S-a luat decizia ca tinerii care vor participa la acest eveniment să fie organizaţi într-un singur grup, coordonat la nivel naţional. Informaţii necesare vor fi oferite de oficiile diecezane şi eparhiale pentru pastoraţia tineretului, care în următoarea perioadă vor deschide şi înscrierile pentru participarea la ZMT Rio 2013.

 Pr. Felix Roca

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *