Decret al Penitenţiariei Apostolice cu care sunt acordate indulgenţe speciale cu ocazia ZMT RIo

Decret al Penitenţiariei Apostolice cu care sunt acordate indulgenţe speciale cu ocazia celei de-a XXVIII-a Zi Mondiale a Tineretului (Rio de Janeiro, 22-29 iulie 2013)

Textul în limba latină

SANCTI SEBASTIANI FLUMINIS IANUARII

DECRETUM

quo, occasione „XXVIII Mundialis Iuvenum Diei”, Indulgentiarum conceditur donum, vertente Fidei Anno, in civitate Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii peragendi.

Beatissimus Pater Franciscus, exoptans ut iuvenes, sociato corde cum spiritalibus Fidei Anni finibus a Benedicto Pp. XVI indicti, desideratos sanctificationis fructus attingant e „XXVIII Mundiali Iuvenum Die” qui, a die XXII usque ad diem XXIX proximi mensis Iulii, sub proposito: „Euntes ergo docete omnes gentes(cfr Mt 28, 19)” in civitate Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii celebrabitur, in Audientia infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori die III vertentis mensis Iunii concessa, e thesauro satisfactionum Domini Nostri Iesu Christi, Beatissimae Virginis Mariae omniumque Sanctorum, maternum Ecclesiae sensum patefaciens, iuvenes omnesque fideles, congruenter paratos, Indulgentiarum dono frui posse diebus supra signatis annuit prout sequitur:

a. plenaria conceditur Indulgentia christifidelibus vere paenitentibus et contritis, suetis sub condicionibus (sacramentali confessione, eucharistica communione et oratione ad mentem Summi Pontificis) semel in die lucranda, quam etiam animabus fidelium defunctorum per modum suffragii applicare poterint, si sacris ritibus et spiritalibus inceptis, in civitate Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii devote interfuerint.

Christifideles legitime impediti, easdem condiciones spiritales, sacramentales precationisque implentes, plenariam obtinere valebunt Indulgentiam, si, eliciens affectum filialis subiectionis erga Romanum Pontificem, sese in spiritu dictis functionibus et spiritalibus inceptis univerint, dum instrumentis televisificis et radiophonicis propagabuntur vel, semper piissima mentis intentione, per nova communicationum socialium instrumenta, simul sequi poterint;

b. partialis conceditur Indulgentia christifidelibus, ubicumque fuerint dum praedictus celebrabitur conventus quoties, corde saltem contrito, Deo fervidas admoverint preces, concludendas officiali „Mundialis Iuvenum Diei” prece, piis invocationibus Beatae Mariae Virginis, Brasiliae Reginae sub titulo „Nossa Senhora da Conceiçao Aparecida” invocatae, necnon aliorum Patronorum et Intercessorum eiusdem Conventus, ut iuvenes in Fidei professione et in vita sancte ducenda adiuventur.

Quo autem facilius christifideles caelestium horum munerum participes fieri queant, sacerdotes, ad sacramentales confessiones audiendas legitime adprobati, prompto et generoso animo sese praebeant ad ipsas excipiendas et fidelibus publicas preces pro bono ipsius „Mundialis Iuvenum Diei” exitu proponant.

Praesenti pro hac vice valituro. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXIV mensis Iunii, anno Incarnationis Dominicae MMXIII, in sollemnitate Sancti Ioannis Baptistae.

Emmanuel S. R. E. Card. Monteiro de Castro
Paenitentiarius Maior

Christophorus Nykiel
Regens

*

Traducerea în limba română

RIO DE JANEIRO

DECRET

Se acordă darul Indulgenţelor cu ocazia celei de-a „XXVIII-a Zi Mondială a Tineretului”, care va fi celebrată la Rio de Janeiro în timpul acestui An al Credinţei.

Sfântul Părinte Francisc, dorind ca tinerii, în unire cu scopurile spirituale ale Anului Credinţei, convocat de papa Benedict al XVI-lea, să poată obţine speratele roade de sfinţire din a „XXVIII-a Zi Mondială a Tineretului”, care se va celebra de la 22 la 29 iulie la Rio de Janeiro şi care va avea ca temă: „Mergeţi şi faceţi discipoli toate popoarele (cf. Mt 28,19)”, în audienţa acordată la 3 iunie subsemnatului cardinal Paenitentiarius Maior, manifestând inima maternă a Bisericii, din comoara meritelor Domnului nostru Isus Cristos, ale Preasfintei Fecioare Maria, şi ale tuturor sfinţilor, a acordat ca tinerii şi toţi credincioşii pregătiţi cum se cuvine să se poată bucura de darul Indulgenţelor după cum urmează:

a. se acordă indulgenţa plenară, care poate fi obţinută o dată pe zi respectând condiţiile obişnuite (spovadă sacramentală, împărtăşanie euharistică şi rugăciune după intenţia Sfântului Părinte) şi aplicabilă în mod de mijlocire şi pentru sufletele credincioşilor răposaţi, pentru credincioşii cu adevărat căiţi, care cu evlavie vor participa la sfintele rituri şi exerciţii pioase care se vor desfăşura la Rio de Janeiro.

Credincioşii împiedicaţi în mod legitim, vor putea obţine Indulgenţa plenară cu condiţia ca, respectând obişnuitele condiţii spirituale, sacramentale şi de rugăciune, cu propunerea de supunere filială faţă de Pontiful Roman, să participe spiritual la funcţiunile sacre în zilele determinate, cu condiţia ca să urmărească tot aceste rituri şi exerciţii pioase în timp ce se desfăşoară, prin intermediul televiziunii şi radioului sau, tot cum evlavia cuvenită, prin intermediul noilor mijloace de comunicare socială;

b. se acordă indulgenţa parţială credincioşilor, oriunde s-ar afla în timpul întâlnirii amintite, ori de câte ori, măcar cu suflet căit, vor înălţa rugăciune fervente către Dumnezeu, încheind cu rugăciunea oficială a Zilei Mondiale a Tineretului, şi invocaţii evlavioase către Sfânta Fecioară Maria, Regina Braziliei, sub titlul de „Nossa Senhora da Conceiçao Aparecida”, precum şi către ceilalţi patroni şi mijlocitori ai aceleiaşi întâlniri, pentru ca să-i stimuleze pe tineri să se întărească în credinţă şi să ducă o viaţă sfântă.

Apoi, aşa încât credincioşii să poată deveni părtaşi mai uşor de aceste daruri cereşti, preoţii, aprobaţi în mod legitim pentru ascultarea spovezilor sacramentale, cu suflet prompt şi generos să se ofere pentru primirea lor şi să le propună credincioşilor rugăciuni publice, pentru rezultatul bun al aceleiaşi „Zile Mondiale a Tineretului”.

Acest decret are validitate pentru acest eveniment. În pofida oricărei dispoziţii contrare.

Dat la Roma, din sediul Penitenţiariei Apostolice, 24 iunie, anul Domnului 2013, în Solemnitatea Sfântului Ioan Botezătorul.

Cardinal Manuel Monteiro de Castro
Penitenţiar Major

Mons. Krzysztof Nykiel
Regent

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Sursa: http://ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20130720

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *